Philanthropy Connections

Wij vinden het belangrijk om, terwijl we ondernemen, bewust keuzes te maken met betrekking tot het milieu en de maatschappij. Om die reden steunen wij het goede doel Philanthropy Connections. Dit is een kleine non-profit organisatie in Thailand, die zich inzet voor mensen in kwetsbare situaties. Deze organisatie is opgericht door Sallo; een idealist die zaken realiseert die daar ontzettend van toegevoegde waarde zijn. Denk hierbij aan:

  • De bouw van waterputten en toiletten, om persoonlijke hygiëne te waarborgen.
  • Het zorgen voor opleiding en studie, zodat kansarm kansrijk kan worden.
  • Zorgt voor minderheden die steeds vaker in de verdrukking komen.

Daarbij bemoeit hij zich niet met geloof, maar laat de mensen in hun waarde en geeft ze zelfvertrouwen.

Wij vinden dit een ontzettend mooi doel en om die reden maken wij voor elke order die bij ons geplaatst wordt, 1 euro over naar Philanthropy Connections. Zo nemen we gezamenlijk onze maatschappelijke verantwoording en maken we de wereld een klein stukje beter. Niet voor niets zegt het spreekwoord “alle kleine beetjes helpen!”

Waarom we niet een goed doel dichter bij huis / in Nederland steunen?

In Nederland moeten sommige mensen ook naar de voedselbank. Alleen in Thailand is er geen voedselbank en in sommige gebieden is het ziekenhuis verder weg dan Nederland lang is. Wij willen daar waar de nood het hoogst is helpen en op een manier waarvan wij zeker weten dat onze/jouw euro daar terecht komt. Vandaar dat wij Sallo en zijn organisatie hebben gekozen!

Wil je doneren maar geen bestelling bij ons doen? Dat kan natuurlijk ook. Hieronder vind je de bankgegevens.

Philanthropy Connections – NL73ABNA0517643723

Naast dit goede doel maken wij ook bewuste keuzes met betrekking tot het milieu. Lees meer over hoe wij als bedrijf milieu bewust ondernemen.

Scroll naar boven